بزرگترین جرثقیل جهان

بزرگترین جرثقیل جهان

1393/7/2

نام نویسنده رسول عباسی مائده

طراحی و ساخته شده توسط کارخانه کشتی سازی Yantai Raffles در یانتای چین  /  بالابری عرشه ۱۴۰۰۰ تُنی، معادل ۱۰۰۰۰ اتومبیل فولکس واگن گلف / بالابری عرشه تا ۳۰ متر، معادل بالابردن ۱۰۰۰۰ اتومبیل فولکس واگن گلف تا ارتفاع ۱۰ طبقه. به منظور انجام این کار جرثقیل به طور مستقیم از شبکه برقی ۱۰۰۰۰ ولتی تغذیه می شود. ظرفیت کل: ۲۰۰۰۰ تن ( ثبت جهانی رکوردهای گینس ) ارتفاع زیـر تیـــــرک : ۱۱۵ متر (بیشتر از میدان فوتبال) عرض داخــلی دهانه : ۱۲۰ متر (بیشتر از میدان فوتبال) عرض خارجـی دهـانه : ۱۳۰ متر (بیشتر از میدان فوتبال) ستون های جلو : ارتفاع ۳۰ طبقه طول سیم ها : ۵۰ کیلومتر وزن کل : ۲۰۰ هزار تن ارتفاع بالابری: ۷۰ مترمنبع : اخبار و مقالات صنعت

تگ ها