زوم لایون

حالت نمایش

مرتب سازی براساس :
جرثقیل موبایل TRUCK CRANE و جرثقیل کارگاهی ROUGH TERRAIN CRANE
جرثقیل موبایل TRUCK CRANE و جرثقیل کارگاهی ROUGH TERRAIN CRANE

جهت هرگونه اطلاعات بانماینده فروش رسول عباسی تماس حاصل فرمائید.09123257265-09333257265

جرثقیل موبایل TRUCK CRANE و جرثقیل کارگاهی ROUGH TERRAIN CRANE
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC513-6
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC513-6

جهت هرگونه اطلاعات بانماینده فروش رسول عباسی تماس حاصل فرمائید.09123257265-09333257265

جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC513-6
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC6016A-8
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC6016A-8

09333257265- 09123257265 جهت اطلاعات بیشتر بانماینده آقای رسول عباسی تماس حاصل نمائید.

جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC6016A-8
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC6517B-10
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC6517B-10

جهت هرگونه اطلاعات بانماینده فروش رسول عباسی تماس حاصل فرمائید.09123257265-09333257265

جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC6517B-10
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC7035B-16
جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC7035B-16

جهت هرگونه اطلاعات بانماینده فروش رسول عباسی تماس حاصل فرمائید.09123257265-09333257265

جرثقیل برجی (تاور کرین ) زوم لایون TC7035B-16